Văn bản liên quan

Các công việc triển khai trong tuần 4 tháng 10/2018

Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hình thức thi: Mỗi đội có 3 học sinh tham dự 3 phần thi

- Khởi động (10 câu hỏi): Thời gian suy nghĩ 20 - 30 giây, sau đó giơ bảng trả lời.

- Tăng tốc (10 câu hỏi): Thời gian suy nghĩ 20 - 30 giây,  ấn chuông giành quyền trả lời

- Về đích (Mỗi phần thi không quá 7 phút): Mỗi đội có từ 5 - 7 phút tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ngày ban hành:
13/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

- Tổ chức cuộc thi cấp trường: tháng 9/2018

- Hoàn thành cuộc thi cấp quận, huyện, thị xã (đối với HS lớp 8, 9 cấp THCS), cấp cụm trường (đối với các trường THPT) và nộp bài dự thi cấp thành phố trước ngày 30/10/2018.

- Cuộc thi cấp Thành phố hoàn thành  trước ngày 30 /11/2018 (dự kiến từ 23/11/2018 -30/11/2018)

- Cuộc thi cấp Quốc gia - Khu vực phía Bắc dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2019.

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh