Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Hướng dẫn số 49/HD-UBND ngày 12/03/2015 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”quận Hoàn Kiếm về xây dựng “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn quận.

 

Ban thường vụ LĐLĐ quận đề nghị Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai kế hoạch thực hiện tại đơn vị và gửi  bản đăng ký xây dựng “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019 về LĐLĐ quận -Cơ quan thường trực về xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa - Số 55 Lương Ngọc Quyến- Hà Nội ( theo mẫu gửi kèm) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo quận. Thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31/01/2019.

 

Đến hết thời hạn trên nếu đơn vị không đăng ký coi như không hưởng ứng xây dựng “Cơ quan, Đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019. Cơ quan LĐLĐ quận sẽ tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo quận để xét duyệt phong trào hàng năm.

 

(Mọi chi tiết, xin liên hệ với số điện thoại 0243.8256493 - máy lẻ 101 gặp đồng chí Trần Hoài Anh để được hướng dẫn khi cần thiết ĐT: 0911022468 )

Ngày ban hành:
18/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Cán bộ, Giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn Thành phố;

- Học sinh cấp THCS và học sinh lớp 10; lớp 11 cấp THPT.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung

a) Cuộc thi dành cho học sinh: Gồm 02 vòng thi

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm và tự luận về kiến thức an toàn giao thông; đề thi gồm 02 phần:

+ Phần 1: Trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.

+ Phần 2: Câu hỏi tự luận.

- Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.

 b) Cuộc thi dành cho giáo viên cấp THCS và THPT: Gồm 02 vòng thi

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm và tự luận về kiến thức an toàn giao thông, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông. Đề thi gồm 2 phần:

+ Phần 1: Trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.

+ Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

- Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1

+ Giáo viên chọn nội dung của tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

+ Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

(1) Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ...

(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2 trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014.

Ngày ban hành:
08/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn hướng dẫn ôn tập HK1 bám sát chương trình, đảm bảo tính hiệu quả giáo dục. Đồng thời, tiến hành đánh giá HS và sơ kết toàn bộ HK của trường.

Ngày ban hành:
05/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản hướng dẫn sử dụng website giáo dục của trường, các tiêu chí chấm điểm website.

Ngày ban hành:
23/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh