Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Số lượt người truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 100
Hôm qua : 360
Tháng 12 : 100
Năm 2021 : 247.872
Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Hướng dẫn số 49/HD-UBND ngày 12/03/2015 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”quận Hoàn Kiếm về xây dựng “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn quận.

 

Ban thường vụ LĐLĐ quận đề nghị Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai kế hoạch thực hiện tại đơn vị và gửi  bản đăng ký xây dựng “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019 về LĐLĐ quận -Cơ quan thường trực về xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa - Số 55 Lương Ngọc Quyến- Hà Nội ( theo mẫu gửi kèm) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo quận. Thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31/01/2019.

 

Đến hết thời hạn trên nếu đơn vị không đăng ký coi như không hưởng ứng xây dựng “Cơ quan, Đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019. Cơ quan LĐLĐ quận sẽ tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo quận để xét duyệt phong trào hàng năm.

 

(Mọi chi tiết, xin liên hệ với số điện thoại 0243.8256493 - máy lẻ 101 gặp đồng chí Trần Hoài Anh để được hướng dẫn khi cần thiết ĐT: 0911022468 )

Ngày ban hành:
18/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh