Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 10/10/2019,Liên đội trường THCS Trưng Vương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền về một trong những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc với nội dung tuyên truyền nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Các bạn nhỏ Học sinh Trưng Vương với lòng tự hào dân tộc đã biểu diễn rất thành công tiết mục dù chỉ có thời gian rất ngắn tập luyện. Chắc chắn buổi biểu diễn sẽ để lại ấn tượng thật đẹp trong lòng mỗi học sinh Trưng Vương.


Tác giả: Thái Mỹ Hạnh
BÌnh luận facebook
Thư viện ảnh