Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Số lượt người truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 100
Hôm qua : 360
Tháng 12 : 100
Năm 2021 : 247.872
 • KHỞI ĐỘNG GIỌNG
  | Thái Mỹ Hạnh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Âm nhạc 6 - Chủ đề 3: Nhạc đệm bài hát BỤI PHẤN (SGK Cánh diều)
  | Thái Mỹ Hạnh | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Karaoke Bài hát LÝ CÂY ĐA
  | Thái Mỹ Hạnh | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ÂM NHẠC 6 – Cánh diều: Chủ đề 4 - TÌNH BẠN BỐN PHƯƠNG
  | Thái Mỹ Hạnh | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • K6 - CĐ1: NÓI THEO ÂM HÌNH TIẾT TẤU, SAU ĐÓ HÁT VỚI CAO ĐỘ TUỲ Ý
  | Thái Mỹ Hạnh | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • K6 - CĐ1: Karaoke Em Yêu giờ học hát
  | Thái Mỹ Hạnh | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • K6 - CĐ1: Lý thuyết Âm nhạc: CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA ÂM THANH CÓ TÍNH NHẠC
  | Thái Mỹ Hạnh | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • K6 - CĐ8 - Hoà tấu 3 nhạc cụ: Bè giai điệu + Bè trì tục + Bè hợp âm
  | Thái Mỹ Hạnh | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
 • K6 - CĐ8 - Thể hiện âm hình tiết tấu băng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể
  | Thái Mỹ Hạnh | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • K6 - CĐ8 - Bài đọc nhạc số 8 (có bè trì tục)
  | Thái Mỹ Hạnh | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
Thư viện ảnh