Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thu Hà
Giáo viên Trần Thị Thu Hà
Ngày tháng năm sinh 29/06/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ Sinh học
Thuộc về bộ phận Tổ Tự nhiên 2
Điện thoại 0978333972
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh