Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Số lượt người truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 122
Hôm qua : 360
Tháng 12 : 122
Năm 2021 : 247.894
 • Phí Trung Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
 • Bùi Mạnh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán
  • Điện thoại:
   0916241229
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Nhóm trưởng Toán 9
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0983714170
 • Hoàng Thanh Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Toán 8
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0936034350
 • Nguyễn Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Toán 7
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0936326995
 • Nguyễn Thế Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Toán 6
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán
  • Điện thoại:
   0989902909
 • Nguyễn Thị Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán - Kỹ sư CNTT
  • Điện thoại:
   0982858572
 • Lê Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0947705085
 • Trần Mai Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0967230968
 • Lưu Thị Hồng Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0914272889
 • Phạm Thị Kim Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0906196658
 • Nghiêm Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0389105932
Thư viện ảnh