Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Nam
Tổ phó Nguyễn Văn Nam
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0913481166
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh