Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phương
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Ngày tháng năm sinh 27/08/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0989151756
Email phuonglam7374@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh