Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mai Hoa
Nhóm trưởng Tin học Nguyễn Thị Mai Hoa
Ngày tháng năm sinh 02/01/1972
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Toán - Kỹ sư CNTT
Thuộc về bộ phận Tổ Tự nhiên 1
Điện thoại 0982858572
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh