Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Anh Thư
Tổ phó, Nhóm trưởng Toán 9 Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày tháng năm sinh 14/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Toán
Thuộc về bộ phận Tổ Tự nhiên 1
Điện thoại 0983714170
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh