Thông tin chi tiết:
Lưu Thị Hồng Tân
Tổ trưởng Công đoàn Lưu Thị Hồng Tân
Ngày tháng năm sinh 11/08/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Toán
Thuộc về bộ phận Tổ Tự nhiên 1
Điện thoại 0914272889
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh