Thông tin chi tiết:
Hoàng Thanh Phương Thúy
Nhóm trưởng Toán 8 Hoàng Thanh Phương Thúy
Ngày tháng năm sinh 17/01/1973
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Toán
Thuộc về bộ phận Tổ Tự nhiên 1
Điện thoại 0936034350
Mạng xã hội
Thư viện ảnh