Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Vân
Giáo viên Đỗ Thị Vân
Ngày tháng năm sinh 19/07/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ Toán
Thuộc về bộ phận Tổ Tự nhiên 1
Điện thoại 0978983099
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh