Thông tin chi tiết:
Đỗ Phương Thảo
Giáo viên Đỗ Phương Thảo
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0915184497
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh