Thông tin chi tiết:
Nguyễn Kiêm Tuấn
Giáo viên Nguyễn Kiêm Tuấn
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0963825231
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh