Thông tin chi tiết:
Dương Thu Hằng
Tổ trưởng - Giáo viên dạy Địa lí Dương Thu Hằng
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0914342762
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh