Thông tin chi tiết:
Nguyễn Khánh Linh
Họ và tên Nguyễn Khánh Linh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Ngoại Ngữ
Điện thoại 0383655652
Mạng xã hội
Thư viện ảnh