Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Xuân
Phó Bí thư Chi Đoàn Hoàng Thị Xuân
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Xã Hội
Điện thoại 0973954796
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh