Thông tin chi tiết:
Đỗ Đức Mạnh
Giáo viên Tiếng Anh Đỗ Đức Mạnh
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân
Điện thoại 091 849 3406
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh