Thông tin chi tiết:
Đỗ Minh B
Chủ tịch Đỗ Minh B
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Điện thoại 0914097647
Email dominhb.truong@edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh