Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Email nguyenha1011@yahoo.com.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thư viện ảnh